HỆ THỐNG VĂN BẢN    SINH HOẠT CHI BỘ     RSS     SITEMAP   

  ĐƯỜNG LỐI - CHÍNH SÁCH
  THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
  TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
  TRẢ LỜI Ý KIẾN ĐẢNG VIÊN
  HỎI ĐÁP CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT
VIDEO MỚI xem thêm
 TRANG CHỦ   >  THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
Đăng vào Thứ sáu, ngày 27/07/2018
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thái Nguyên là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Hiện nay, Đảng bộ có 08 chi bộ trực thuộc với 92 đảng viên, tỷ lệ đảng viên chiếm 81,42% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Với chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo việc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ; lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; đồng thời giúp UBND tỉnh điều hoà phối hợp các hoạt động chung của các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác xây dựng Đảng đạt một số kết quả tích cực:

Đảng ủy đã kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia và viết bài thu hoạch theo đúng quy định; triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan. Chỉ đạo các chi bộ đăng ký và báo cáo kết quả sinh hoạt chi bộ theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Khối.

Thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về công tác tổ chức cán bộ, mọi vấn đề đều được đưa ra thảo luận công khai, dân chủ và thống nhất trong Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Văn phòng. Kết quả 6 tháng đầu năm 2018 đã thực hiện quy trình đề nghị cấp trên kết nạp 02 đảng viên; cử 04 quần chúng đi bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, 03 đảng viên đi bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; cử đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 51 trường hợp; hoàn thiện thủ tục cho 04 cán bộ đi công tác nước ngoài; thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn (năm 2017) đối với 11 trường hợp; nâng bậc lương thường xuyên đối với 11 trường hợp; hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 01 trường hợp; hưởng phụ cấp thâm niên nghề đối với 03 trường hợp; chuyển sinh hoạt đảng cho 02 đảng viên; hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm lại 01 trường hợp; hoàn thiện hồ sơ thi nâng ngạch chuyên viên chính 08 trường hợp.

Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trực thuộc (Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, Ban nữ công, Hội Cựu chiến binh) tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, sáng tạo cho các đoàn viên, hội viên tham gia, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong toàn Đảng bộ.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018, trên cơ sở kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2018, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; kịp thời tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và đảng ủy cấp trên. Duy trì lịch sinh hoạt hàng tháng đảm bảo đúng thời gian quy định; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ.

Hai là, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng ủy, chi bộ, coi trọng công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, đảm bảo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ Đảng.

Ba là, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra; chỉ đạo Cơ quan Văn phòng nâng cao chất lượng công tác phục vụ hậu cần, đảm bảo kinh phí hoạt động, trang thiết bị làm việc cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động trong toàn cơ quan./.
Bùi Thanh Hải  

Bùi Thanh Hải
(Văn phòng UBND tỉnh)
XEM THÊM
Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (16/01/2018)
Chi đoàn Thanh niên phối hợp với Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình từ thiện với chủ đề “Mùa đông cho em” (03/01/2018)
Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (03/01/2018)
Truy cập hôm nay 40
Tổng lượt truy cập 1380609
Đang truy cập 7

Lên đầu trang
Dành cho quản trị