HỆ THỐNG VĂN BẢN    SINH HOẠT CHI BỘ     RSS     SITEMAP   

  ĐƯỜNG LỐI - CHÍNH SÁCH
  THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
  TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
  TRẢ LỜI Ý KIẾN ĐẢNG VIÊN
  HỎI ĐÁP CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT
VIDEO MỚI xem thêm
 TRANG CHỦ   >  NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG
Các văn bản áp dụng năm 2020
Thứ hai, 16/11/2020
QĐ ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng
Thứ hai, 16/11/2020
Danh mục các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng
Thứ hai, 16/11/2020
Hướng dẫn nghiệp vụ quy trình xem xét kết nạp Đảng viên
Thứ bảy, 15/07/2017
Căn cứ Quy định số 29- QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn số 01- HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể Thi hành Điều Lệ Đảng; Hướng dẫn số 12- HD/BTCT...
Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hồ sơ Đảng viên
Thứ bảy, 15/07/2017
Căn cứ Quy định số 29- QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn số 01- HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể Thi hành Điều Lệ Đảng; Hướng dẫn số 12- HD/BTCT...
Hướng dẫn nghiệp vụ truy trình, thủ tục xét công nhận Đảng viên dự bị thành Đảng viên chính thức (kẻ cả kết nạp lại)
Thứ bảy, 15/07/2017
Căn cứ Quy định số 29- QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn số 01- HD/TW ngày 20/9/2016 về một số vấn đề cụ thể Thi hành Điều Lệ Đảng; Hướng dẫn số 12- HD/BTCTW ngày 17/5/2012...
Hướng dẫn quy trình giới thiệu sinh hoạt đảng
Thứ bảy, 15/07/2017
Căn cứ Quy định số 29- QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn số 01- HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể Thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 12- HD/BTCT...
1
Truy cập hôm nay 29
Tổng lượt truy cập 1588022
Đang truy cập 2

Lên đầu trang
Dành cho quản trị