HỆ THỐNG VĂN BẢN    SINH HOẠT CHI BỘ     RSS     SITEMAP   

  ĐƯỜNG LỐI - CHÍNH SÁCH
  THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
  TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
  TRẢ LỜI Ý KIẾN ĐẢNG VIÊN
  HỎI ĐÁP CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT
VIDEO MỚI xem thêm
 TRANG CHỦ   >  THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
Đăng vào Thứ tư, ngày 03/01/2018
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
Nhìn lại năm 2017, một năm ghi lại những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong nhiều kết quả đạt được, nổi bật hơn cả là sự tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giao cho Sở cũng như kế hoạch cải cách hành chính của Sở. Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đã làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ Sở để thực hiện nhiệm vụ chính trị này. 

Cải cách hành chính luôn là một vấn đề lớn được quan tâm hàng đầu các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, được xem là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước nhằm xây dựng bộ máy hành chính có đủ năng lực, hiệu lực và hiệu quả. 

Trong năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan hành chính cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã để triển khai thực hiện kế hoạch. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặt mục tiêu phấn đấu hiện đại hóa nền hành chính từ cấp chính quyền nhỏ nhất sẽ tạo tiền đề để Thái Nguyên xây dựng và phát triển nền hành chính hiện đại, đáp ứng với yêu cầu cấp thiết của xu thế phát triển chung trong giai đoạn hiện nay.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Sở, sự vào cuộc tích cực của ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và đặc biệt là sự nỗ lực của ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Đến ngày 18/12/2017, đã có 145 xã, phường, thị trấn công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính cấp xã, phường, thị trấn. Dự kiến đến 25/12/2017, 100% các xã, phường, thị trấn công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.  

Mục tiêu của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO là xây dựng và thực hiện hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật và các nguồn lực hiện có của tổ chức nhằm tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ của cơ quan, đơn vị mình và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình với các tổ chức, cá nhân có liên quan; thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.

Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến về cơ bản sẽ khắc phục được những tồn tại, bất cập như: giải quyết công việc còn chậm, xử lý hồ sơ chậm, thủ tục còn rườm rà, có những bước công việc không cần thiết, tổ chức công việc, quản lý chưa khoa học, trách nhiệm, quyền hạn của từng chức danh chưa rõ ràng. Khắc phục được những tồn tại, hạn chế này sẽ đạt được hiệu quả cao trong thực thi công vụ, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của nền hành chính.

Hiện tại, các cơ quan hành chính cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã áp dụng hệ thống quản lý hành chính tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan. Như vậy, đến cuối năm 2017 này, hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước 3 cấp tỉnh, huyện, xã đã hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý hành chính tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan.

Đồng hành cùng với triển khai kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, Đảng ủy Sở còn chỉ đạo thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Sở KH&CN. Công tác cải cách thể chế được thực hiện tốt, đã xây dựng mới 01 văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung 03 văn bản quy phạm pháp luật. Đảng ủy Sở đã thống nhất chỉ đạo hoàn thiện đề án kiện toàn tổ chức bộ máy trong toàn Sở, từ các tổ chức chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước đến các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng: tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, giảm đầu mối, hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức được nâng lên thông qua việc được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Một điểm nổi bật trong thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, đó là Sở đã thực hiện nâng từ mức độ 2 lên mức độ 3 đối với 33 thủ tục hành chính (đạt 100% các thủ tục hành chính giải quyết ở mức độ 3, trên cổng dịch vụ công của tỉnh). Các tổ chức, cá nhân muốn thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ đã có thể sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ. Trong kế hoạch tiếp theo của năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục nâng từ mức độ 3 lên mức độ 4 đối với một số thủ tục hành chính.

Phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2017, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của năm 2018 và các năm tiếp theo đạt chất lượng cao nhất./.

Phạm Thị Hiền
(Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên)
XEM THÊM
Chi đoàn Thanh niên phối hợp với Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình từ thiện với chủ đề “Mùa đông cho em” (03/01/2018)
Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (16/01/2018)
Kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (27/07/2018)
Công đoàn tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp (03/01/2018)
Chi bộ Bưu điện thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt "Làm theo lời Bác" (03/01/2018)
Đảng bộ Ngân hàng nhà nước tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đại đức, phong cách Hồ Chí Minh (03/01/2018)
Truy cập hôm nay 1771
Tổng lượt truy cập 1236387
Đang truy cập 7

Lên đầu trang
Dành cho quản trị