HỆ THỐNG VĂN BẢN    SINH HOẠT CHI BỘ     RSS     SITEMAP   

  ĐƯỜNG LỐI - CHÍNH SÁCH
  THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
  TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
  TRẢ LỜI Ý KIẾN ĐẢNG VIÊN
  HỎI ĐÁP CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT
VIDEO MỚI xem thêm
 TRANG CHỦ   >  THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
Thứ hai, 21/06/2021
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là vấn đề có tính quy luật, là yêu cầu tất yếu khách quan, được tiến hành trong mọi lĩnh vực hoạt động, ở tất cả các khâu, các bước, ...
Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên, trách nhiệm của công dân đối với cuộc bầu cử quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thứ ba, 06/04/2021
Kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
Thứ sáu, 27/07/2018
Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thái Nguyên là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Hiện nay, Đảng bộ có 08 chi bộ trực thuộc với 92 đảng viên, tỷ lệ đảng viên chiếm 8...
Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thứ ba, 16/01/2018
Ngay từ đầu năm học 2016 - 2017, Đảng ủy Sở và tập thể lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Thái Nguyên đã tập trung triển khai tổ chức, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chí...
Chi đoàn Thanh niên phối hợp với Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình từ thiện với chủ đề “Mùa đông cho em”
Thứ tư, 03/01/2018
Ngày 21/12/2017, Chi đoàn Thanh niên phối hợp với Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình từ thiện với chủ đề “Mùa đông cho em” tặng quà cho các em học sinh có hoàn cả...
Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
Thứ tư, 03/01/2018
Công đoàn tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp
Thứ tư, 03/01/2018
Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh hiện có 46 Công đoàn cơ sở (CĐCS), 44 CĐCS thành viên với 3.329 đoàn. Trong năm 2017, CĐVC tỉnh cùng 46 CĐCS trực thuộc đã thực hiện tốt chức năng của tổ chức công đoàn...
Chi bộ Bưu điện thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt "Làm theo lời Bác"
Thứ tư, 03/01/2018
Chi bộ Bưu điện thành phố Thái Nguyên được thành lập từ tháng 01/2017 trên cơ sở sáp nhập từ 03 chi bộ với 17 đảng viên trên tổng số 54 cán bộ, công nhân, viên chức (CBCNVC). Là đơn vị được Đảng bộ Bư...
Đảng bộ Ngân hàng nhà nước tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đại đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thứ tư, 03/01/2018
Trong những năm qua, việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, học tập và làm theo tư tưởng, đạo ...
ĐÀO TẠO NHÂN SỰ CÔNG CỦA NHẬT BẢN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
Thứ tư, 02/08/2017
Xây dựng đội ngũ nhân sự công có năng lực và trách nhiệm, có đạo đức công vụ cao luôn là đòi hỏi cấp thiết của bất cứ nền hành chính hiện đại nào. Thực tiễn xây dựng đội ngũ nhân sự công của các nước ...
TẠO SỰ LAN TỎA TỪ NHỮNG PHIÊN CHỢ HÀNG VIỆT
Thứ ba, 01/08/2017
Trong những năm qua, Chương trình đưa hàng Việt về miền núi của tỉnh Thái Nguyên đã đạt được kết quả đáng ghi nhận; không chỉ là cầu nối chương trình còn tạo nên hiệu ứng tương tác tích cực giữa doanh...
KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÁI NGUYÊN: CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THỐNG NHẤT ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Thứ ba, 01/08/2017
Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên đang cùng toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) nỗ lực triển khai Quyết đinh số 138/2007/QĐ-TTg, ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát t...
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
Thứ ba, 01/08/2017
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thái Nguyên là cơ quan trực thuộc BHXH Việt Nam có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghi...
Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Ngân hàng nhà nước tỉnh Thái Nguyên
Thứ tư, 05/07/2017
Chi bộ là tế bào của Đảng, là nơi trực tiếp đưa đường lối, chính sách của Đảng đến với quần chúng, nhằm tuyên truyền, vận động, tập hợp, giáo dục, thuyết phục quần chúng thực hiện đường lối, chính sác...
Hội Cựu chiến binh Sở Giao thông vận tải thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
Thứ tư, 05/07/2017
Trong giai đoạn 2012 - 2017, Hội Cựu Chiến binh (CCB) Sở Giao thông Vận tải đã xác định rõ vai trò của Hội CCB trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho đoàn viên...
1 2
Truy cập hôm nay 63
Tổng lượt truy cập 1606134
Đang truy cập 17

Lên đầu trang
Dành cho quản trị