HỆ THỐNG VĂN BẢN    SINH HOẠT CHI BỘ     RSS     SITEMAP   

  ĐƯỜNG LỐI - CHÍNH SÁCH
  THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
  TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
  TRẢ LỜI Ý KIẾN ĐẢNG VIÊN
  HỎI ĐÁP CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT
VIDEO MỚI xem thêm
 TRANG CHỦ   >  ĐƯỜNG LỐI - CHÍNH SÁCH
Đăng vào Thứ sáu, ngày 20/01/2017
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) tỉnh Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020
Ngày 22/11/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Đề án số 06-ĐA/TU về "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) tỉnh Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020" với mục tiêu và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Mục tiêu:

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện tốt tự phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất trong Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay.

Một số chỉ tiêu cụ thể: Tập trung xây dựng, củng cố và phát triển các TCCSĐ, trọng tâm là những nơi xóm, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng, có ít đảng viên, còn phải sinh hoạt chi bộ ghép. Phấn đấu đến hết năm 2020 xây dựng, phát triển trên 20% tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp thành lập theo luật hợp tác xã…) có từ 20 công nhân lao động trở lên, hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước (thuế, BHXH...).

Hằng năm, có trên 80% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 80% trở lên.

- Phát triển đảng viên mới hằng năm tăng từ 3,5% trở lên so với tổng số đảng viên.

- Phấn đấu đến năm 2020 (đầu nhiệm kỳ đại hội 2020 - 2025) cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở đạt được các tiêu chí sau:

+ Cơ cấu cấp ủy viên cơ sở dưới 35 tuổi đạt 20% trở lên (hiện tại 14,80%). Tỉ lệ cấp ủy viên cơ sở là nữ từ 30% trở lên (hiện tại 24,85%). Tỷ lệ cấp uỷ viên cơ sở là người dân tộc thiểu số khoảng 25% (hiện tại 20,38%).

+ Độ tuổi bình quân của cấp ủy viên trong các loại hình TCCSĐ của nhiệm kỳ tới thấp hơn tuổi bình quân nhiệm kỳ hiện tại (dưới 40, hiện tại tuổi bình quân là 43,65).

+ Trên 98% cấp ủy viên cơ sở có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên (hiện tại 95,32%), trong đó 80% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên (hiện tại 76,80%); 90% cấp ủy viên cơ sở có trình độ LLCT từ trung cấp trở lên (hiện tại 80,89%), trong đó 20% có trình độ cao cấp LLCT (hiện tại 15,69%).

+ Đối với loại hình xã, phường, thị trấn: Phấn đấu đầu nhiệm kỳ tới 100% cán bộ giữ các chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên và trình độ LLCT từ trung cấp trở lên; trên 95% các đồng chí giới thiệu để bầu giữ các chức danh bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn đã được đào tạo qua lớp dự nguồn chức danh bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

+ Trên 95% bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, cấp ủy viên cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức pháp luật.

- Phấn đấu đến cuối năm 2020 ở các huyện, thành, thị xã không còn xóm, tổ dân phố phải sinh hoạt chi bộ ghép; có trên 20% số xã, phường, thị trấn (riêng thành phố Thái Nguyên có trên 40%) có cán bộ cấp huyện luân chuyển về làm cán bộ chủ chốt cấp xã, trong đó mỗi huyện, thành phố, thị xã có ít nhất từ 1 - 2 cán bộ luân chuyển từ xã, phường, thị trấn này sang làm cán bộ chủ chốt của xã, phường, thị trấn khác (hằng năm, căn cứ vào tình hình chung, cơ quan tổ chức phối hợp với các cơ quan có cán bộ luân chuyển đi và đến tổ chức đánh giá chất lượng cán bộ luân chuyển và kịp thời chủ động đề xuất cho phù hợp).

2. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Hai là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ; nâng cao trình độ, năng lực, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên

Ba là, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ

Bốn là, rà soát, sắp xếp, củng cố phát triển tổ chức đảng trong các loại hình ở cơ sở phù hợp với yêu cầu quản lý và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị

Năm là, tập trung chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, đặc biệt chú trọng những nơi xóm, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng, có ít đảng viên, còn phải sinh hoạt chi bộ ghép, vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số, vùng người có đạo, vùng đặc biệt khó khăn gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Sáu là, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay

 Tám là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc của cấp ủy đảng

Chín là, tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy cấp trên đối với cơ sở. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng đối với TCCSĐ và đảng viên./.

Ban biên tập
(Đảng Ủy khối CCQ tỉnh Thái Nguyên)
XEM THÊM
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên về nhiệm vụ công tác năm 2019 (29/01/2019)
Chỉ thị số 16-CT/TU về việc lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (20/01/2017)
Tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng (20/01/2017)
Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (19/01/2017)
Truy cập hôm nay 79
Tổng lượt truy cập 1182818
Đang truy cập 7

Lên đầu trang
Dành cho quản trị