HỆ THỐNG VĂN BẢN    SINH HOẠT CHI BỘ     RSS     SITEMAP   

  ĐƯỜNG LỐI - CHÍNH SÁCH
  THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
  TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
  TRẢ LỜI Ý KIẾN ĐẢNG VIÊN
  HỎI ĐÁP CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT
VIDEO MỚI xem thêm
 TRANG CHỦ   >  TRANG CHỦ
Đăng vào Thứ tư, ngày 12/09/2018
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý, đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Ngày 03/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2017.
Quy định bao gồm 06 chương với 45 điều với các nội dung chính: Quy định các dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư trong tỉnh sẽ được lập danh mục, phê duyệt và công bố làm căn cứ thực hiện; Quy định việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án thông qua 03 hình thức đó là đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án và hình thức chỉ định trực tiếp cho các cơ quan đơn vị nhà nước, đơn vị sự nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật; Phân rõ các dự án để cho chính quyền địa phương, các cơ quan nhà nước đủ năng lực thực hiện, đầu tư phát triển đô thị có lộ trình, theo kế hoạch cụ thể và tạo nguồn thu cho tỉnh từ việc bán đấu giá quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng; Quy định về cơ chế tài chính của dự án, các nội dung thực hiện, quản lý dự án, kiểm soát chất lượng để hoàn thành đồng bộ dự án; Quy định để xử lý chuyển tiếp, quyết toán, bàn giao các dự án đã và đang triển khai thực hiện; Phân công trách nhiệm cụ thể của các đơn vị liên quan trong việc thực hiện, quản lý đầu tư xây dựng dự án.

(Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu đô thị Hồ Xương Rồng)

Để triển khai thực hiện Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND có hiệu quả, Sở Xây dựng Thái Nguyên đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn các địa phương, các nhà đầu tư, các chủ đầu tư dự án thực hiện các quy trình, thủ tục, nội dung đầu tư theo đúng các quy định hiện hành, cụ thể: (1) Hướng dẫn để các địa phương xây dựng danh mục các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Luật đất đai 2013, Luật đấu thầu 2015 và Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị. (2) Hướng dẫn để các địa phương thực hiện các dự án mới và xử lý chuyển tiếp về quản lý chất lượng các dự án đảm bảo sự tham gia giám sát, nghiệm thu của các bên nhận chuyển giao các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án theo đúng quy định. (3) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan trong hướng dẫn các địa phương, các nhà đầu tư thực hiện các quy trình về đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư các dự án. (4) Tham mưu để UBND tỉnh chấp thuận đầu tư các dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP đồng thời kiểm tra rà soát các nội dung thực hiện của chủ đầu tư sau khi được chấp thuận đầu tư để nghiên cứu, chỉnh sửa bổ sung Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND kịp thời (nếu cần thiết).
Hiện nay việc quản lý đầu tư các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh đang được các sở, ngành, địa phương quản lý và thống nhất thực hiện theo đúng Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh, từng bước phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, năng lực quản lý của các cơ quan nhà nước, góp phần cải thiện đáng kể bộ mặt đô thị của tỉnh. (một số hình ảnh Khu đô thị Thái Hưng - Eco city 
được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND)
Bùi Quang Hưng
XEM THÊM
Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu thể thao tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải thể thao truyền thống Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX – năm 2018 (31/10/2018)
Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (09/07/2019)
Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải phát động hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo (07/11/2019)
Truy cập hôm nay 49
Tổng lượt truy cập 1380618
Đang truy cập 4

Lên đầu trang
Dành cho quản trị