Đăng vào Thứ hai, ngày 13/01/2020
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019
Ngày 07/01/2020, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Xuân Hựu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cùng toàn thể đảng viên chi bộ.
Các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 
được Chi bộ tặng giấy khen
Theo báo cáo tổng kết xây dựng Đảng, năm 2019 Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối trong việc ban hành nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công  tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt. Giúp cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng chương trình làm việc và triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề  ra; xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối; phục vụ tổ chức các kỳ họp, các chương trình làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, duy trì hoạt động của các Ban chỉ đạo công tác có hiệu quả. Các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Khối đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm 2019, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ công tác đảng đảm bảo đúng các nguyên tắc, quy định…
Kết quả phân loại năm 2019: 16/17 đồng chí đảng viên hoàn thanh tốt nhiệm vụ, trong đó có 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ; Chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm vụ công tác của chi bộ năm 2020 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Nhân dịp này, 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; 5/6 cơ quan tham mưu, giúp việc và đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019 được Chi bộ tặng giấy khen.

(Ban biên tập)