Đăng vào Thứ năm, ngày 25/01/2018
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2018)

Tài liệu đính kèmBan biên tập
((Đảng Ủy khối CCQ tỉnh Thái Nguyên))