Đăng vào Thứ sáu, ngày 20/01/2017
Tổ chức bộ máy Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên
Ban biên tập
(Đảng Ủy khối CCQ tỉnh Thái Nguyên)