HỆ THỐNG VĂN BẢN    SINH HOẠT CHI BỘ     RSS     SITEMAP   

  ĐƯỜNG LỐI - CHÍNH SÁCH
  THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
  TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
  TRẢ LỜI Ý KIẾN ĐẢNG VIÊN
  HỎI ĐÁP CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT
VIDEO MỚI xem thêm
 TRANG CHỦ   >  TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
Đăng vào Thứ tư, ngày 02/08/2017
FaceBook Google Twitter | In bài viết
ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 8/2017

- Tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đảm bảo các nội dung theo yêu cầu của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối.

- Tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 18/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội (khoá XIV) và kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên (khoá XIII).

- Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của tỉnh và từng địa phương trong 7 tháng đầu năm 2017. Phân tích những nguyên nhân kết quả đạt được và nêu những khó khăn, thách thức đang đặt ra đối với đất nước, với tỉnh và từng địa phương trong những tháng cuối năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để quyết tâm đạt mức tăng trưởng bình quân cả nước 6,7% năm 2017.

- Tuyên truyền những tấm gương người tốt, việc tốt; những điển hình tiên tiến, những cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục tuyên truyền chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác các luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc thực tế dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới của Việt Nam.  

- Tiếp tục tuyên truyền việc chấp hành pháp luật, an toàn giao thông; công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ; công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017;...

- Tiếp tục tuyên truyền để đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị tích cực hướng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” tỉnh Thái Nguyên. 

- Tuyên truyền các ngày kỷ niệm: 87 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2017); 72 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và một số ngày kỷ niệm khác./.


Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
XEM THÊM
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV (09/01/2018)
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 (09/01/2018)
Tài liệu tuyên truyền về kết quả năm Apec 2017 (09/01/2018)
Truy cập hôm nay 1759
Tổng lượt truy cập 1236375
Đang truy cập 3

Lên đầu trang
Dành cho quản trị